Search
  • Tower English School

Множествено число за 5 минути!Методът на изключването може да се окаже най-бързия и лесен начин да научим как да образуваме множествено число в английския език.

Повечето съществителни имена наричаме правилни, защото образуват множественото си число по един и същи начин - чрез добавяне на - s в края на думата.


Dog (ед.ч.) – dogs (мн.ч)

Chair (ед.ч.) – chairs (мн.ч)

house (ед.ч.) – houses (мн.ч)


Правилата за правопис тук са малко и научим ли ги веднъж, употребата става инстинктивна.

Но това, върху което ще се фокусираме сега, са неправилните съществителни имена. Те са малко, и както неправилните глаголи, се учат наизуст. Успеете ли да запомните изключенията, множественото число повече няма да ви създава никакви проблеми.

Най – често допусканите грешки в класната стая са множествената форма на думите man, woman, person и child. Това са едни от най- често използваните съществителни имена и учителят често ни поправя, когато допуснем грешка в час. Създаваме си впечатление, че множественото число е нещо сложно, а истината далеч не е такава. Ето и правилния начин да преобразуваме формата:


man (ед.ч.) – men (мн.ч)

woman (ед.ч.) – women (мн.ч)

person (ед.ч.) – people (мн.ч)

child (ед.ч.) – children (мн.ч)


Промяната тук се случва или с промяна на гласен звук или добавянето на приставка. Ето още няколко примера:


mouse (ед.ч.) – mice (мн.ч)

foot (ед.ч.) – feet (мн.ч)

tooth (ед.ч.) – teeth (мн.ч)


Друг вид неправилни съществителни имена, са тези завършващи на –f. Тяхното множествено число се образува чрез премахването на буквата –f и добавянето на наставката – ves.


shelf (ед.ч.) – shelves (мн.ч)

scarf (ед.ч.) – scarves (мн.ч)

wolf (ед.ч.) – wolves (мн.ч)

knife (ед.ч.) – knives (мн.ч)


Не на последно място са и съществителните имена, които запазват формата си в единствено и множествено число.

Например някои животни:


sheep (ед.ч.) – sheep (мн.ч)

fish (ед.ч.) – fish (мн.ч)

deer (ед.ч.) – deer (мн.ч)


Или предмети които се състоят от две части, като думите scissors, jeans, glasses, trousers.


Както излиза, в случая е добра идея да заобиколим малко правилата и да започнем с изключението!


0 views
Работно време:

Понеделник - четвъртък: 9:00-18:30

Петък: 9:00-17:00

Събота - Неделя: почивен ден

  • Tower English School
  • Instagram

© 2019 by Tower English School, Sofia

Политика за поверителност