Search
  • Tower English School

10 интересни идиома с частите на тялото


Това, което трябва да знаем за идиомите е, че те представляват словосъчетания, чието значение не е изградено от смисъла на съставящите го думи. Звучи интересно, нали?


Освен че са забавни и остроумни, идиомите са чудесен начин да разнообразим устната и писмената си реч, както на родния, така и на всеки нов за нас език. В английския език има много идиоми и това понякога може да ни затрудни при научаването им. Най-лесният начин да се запомнят повече от тях, е като ги разделим в различни категории – например идиоми с частите на тялото, такива с цветовете или животните и т.н.

Ето и няколко от най-популярните идиоми с частите на тялото:


1. break a leg – when we tell somebody to break a leg, we wish them good luck


еx: You have an exam tomorrow? Break a leg!


2. cold feet – if you have cold, you’re nervous just before a big event


ex: I was going to try bungee jumping, but I got cold feet.


3. give a hand – if you give somebody a hand, you help them


ex: Could you give me a hand with these suitcases?4. learn by heart – to learn something by heart means to memorize it


ex: They are my favorite band! I learned all their lyrics by heart!


5. makes my blood boil – if something makes your blood boil it makes you very angry


ex: When I hear stories of cruelty to animals, it makes my blood boil.6. sweet tooth – if you have a sweet tooth you love eating sugar and sweets


ex: I have a sweet tooth - I can't say no to cookies


7. get something off one’s chest – if you get something off your chest you tell somebody your problems


ex: I had spent two months worrying about it and I was glad to get it off my chest.


8. head over heels – to be head over heels for somebody means that you’re in love with them


ex: Laura fell head over heels for Chris.9. keep an eye on – to keep an eye on something/ somebody means that you protect them/take care of them


ex: Keep an eye on your brother while I’m out, please.


10. pull someone’s leg – to pull someone’s leg means to joke or tease them

ex: Is it really your car or are you pulling my leg?


За да обогатят и разнообразят речника ни, естествено идиомите трябва да бъдат употребявани правилно. На първо място трябва да се уверим, че разбираме значението им в контекст. И разбира се – практика, практика и практика! Посещаването на курс по английски език не е единствения начин да научим нови и интересни идиоми. Четенето и слушането на английски е най-добрия начин да вникнем в смисъла на идиомите и да свикнем със свободната им употреба! Опитвайте се да вмъквате по някой духовит идиом докато разговаряте на английски и не се притеснявайте когато правите грешки! Практиката е най-добрия учител! :)

0 views
Работно време:

Понеделник - четвъртък: 9:00-18:30

Петък: 9:00-17:00

Събота - Неделя: почивен ден

  • Tower English School
  • Instagram

© 2019 by Tower English School, Sofia

Политика за поверителност